Oro uostų statybos darbai

„A.C.B.“ įmonių grupė specializuojasi oro uosto statybos darbų valdyme ir vykdyme, kurį užtikrina kvalifikuotų profesionalų komanda, suteikianti galimybę darbus atlikti pačiomis sunkiausiomis sąlygomis. Įmonė gali atlikti kilimo ir tūpimo takų, riedėjimo takų, oro uosto peronų ir nuo apledėjimo apsaugančių aikščių statybos darbus, drenažo ir lietaus nuotekų tinklų tiesimo, kilimo ir tūpimo takų tvarkymo darbus.

Oro uostų statybos darbai:

Peronų, orlaivių apsauginių aikščių nuo apledėjimo statybos darbai:

peronų ir apsauginių aikščių nuo apledėjimo matavimo ir braižymo darbai, žemės pertekliaus pašalinimas ir grunto išvežimas, įvairių konstrukcijų demontavimas, geomedžiagų, skirtų žemės paviršiaus arba konstrukcinių sluoksnių atskyrimui ir sutvirtinimui, įterpimas, šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, skaldos pagrindo įrengimas, asfaltbetonio dangos apatinio sluoksnio ir paviršiaus įrengimo darbai, apželdinimo darbai ir horizontalus ženklinimas, lietaus nuotekų kanalizacijos įrengimo darbai, latakų įrengimo darbai, taip pat valymo įrenginių montavimas.

Manevravimo kelių tiesimo darbai:

manevravimo kelių matavimo ir žymėjimo darbai, žemės pertekliaus pašalinimas ir grunto išvežimas, įvairių konstrukcijų demontavimas, geomedžiagų, skirtų žemės paviršiaus arba konstrukcinių sluoksnių atskyrimui ir sutvirtinimui, įterpimas, šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, skaldos pagrindo įrengimas, manevravimo kelių asfaltbetonio dangos apatinio sluoksnio ir paviršiaus įrengimo darbai, apželdinimo darbai ir horizontalus ženklinimas.

Kilimo ir tūpimo takų rekonstravimas:

kilimo ir tūpimo takų su asfaltbetonio danga keitimas (asfaltbetonio frezavimas, asfaltbetonio jungiamojo sluoksnio klojimas, nudilusio asfaltbetonio sluoksnio klojimas), esamų plyšių taisymas, kilimo ir tūpimo takų pakraščių betono dangų remontas ir asfaltbetonio klojimas, horizontalus ženklinimas.

Drenažo ir lietaus nuotekų nuvedimo darbai:

naujų lietaus nuotekų kolektorių įrengimo darbai oro uosto teritorijoje, drenažo ir melioracijos sistemos įrengimo darbai, nuvedamųjų griovių kasimo ir jų šlaitų stiprinimo darbai, priešgaisrinių baseinų įrengimas.

Kilimo ir tūpimo takų tvarkymas:

žemių pašalinimas, senų komunikacinių šulinių demontavimas, kilimo ir tūpimo takus sutvirtinančios medžiagos įterpimas, apželdinimo darbai.

„T.I.S.“ specializuojasi oro uostų statybos darbuose, mūsų darbuotojų profesionalumas ir patirtis garantuoja darbų atlikimą pagal visus reikalavimus ir standartus.

Ligšiolinė mūsų patirtis įrodo, kad gebame atlikti darbus ir veikiančiuose aerodromuose, užtikrindami nepertraukiamą orlaivių judėjimą, organizuodami darbą keliomis pamainomis bei atsižvelgdami į specifinius darbo oro uostuose apribojimus.

Mūsų gebėjimas derinti ir koordinuoti daugelio rangovų darbą leidžia „T.I.S.“ ne tik savarankiškai atlikti statybos darbus oro uostuose, bet ir labai profesionaliu lygiu valdyti oro uostų projektus.